DREWUTNIE

W raz z narastającą modą oraz wspaniałym klimatem kominki w domu stały się bardzo popularne. Do kominków potrzebne jest drewno kominkowe a co za tym idzie należy je gdzieś składować . Składowanie drewna kominkowego wymaga odpowiedniego miejsca i zapewnienie mu odpowiednich warunków do przechowywania. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem jest drewutnia na drewno kominkowe. Drewutnia oprócz jej funkcji technicznej musi nawiązywać do otoczenia czyli spełniać walory estetyczne. Właśnie dlatego proponujemy Państwu takie drewutnie, które spełniają warunki do składowania oraz swoim wyglądem idealnie pasują do zabudowań. Drewutnie wykonujemy z drewna litego sosnowego oraz dwukrotnie impregnujemy.